Etyeki Borút Egyesület

BORÚTI KARTA
(A borturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások minősítésének alapfeltételei)

A borút programhoz csatlakozni kívánó vállalkozók minősítése az alábbiakban felsorolt kritériumok alapján történik. A minőségi bizonyítványt elnyert tagok kötelesek tiszteletben tartani a Borúti Kartát.

I. Nyitvatartás

A turista szezon idején (május 1. - október 1.) biztosítani kell a rendszeres nyitva tartást, vagy elérhetőséget.

ˇ    A nyitvatartási rendet (elérhetőséget) ki kell függeszteni az egység bejáratánál.

ˇ    Nyitvatartási időben ügyeletet kell biztosítani a helyszínen, vagy a kifüggesztett címen.

II. Vendégfogadás

 Legalább 2-4 fő egyidejű fogadásának feltételeit kell biztosítani 

ˇ     A maximális fogadókapacitást meg kell határozni és fel kell tüntetni a fogadóhelyen.

ˇ    Biztosítani kell a jó megközelíthetőség (köves, burkot úton) és parkírozás (50-100 méteres körzetben) feltételeit.

ˇ    A vendégfogadó helyiségeknek és a környéknek mindig tisztának és gondozottnak kell lenniük.

ˇ    Előnyös, ha a vendéglátóhely kialakításában követi a táji és építészeti tradíciókat és illeszkedik a borút arculatához.

III. Felszereltség

A belső és külső tér kialakításának és berendezésének kulturáltnak kell lennie és a vendég kényelmét kell szolgálnia.

ˇ    A fogadóhely közelében a meghatározott létszámnak megfelelő mellékhelyiség(ek)nek és kézmosónak kell a vendég rendelkezésére állnia.

ˇ    A megfelelő világítás biztosítása szükséges.

ˇ    A helyiségeknek és a felszerelési tárgyaknak is gondozottaknak kell lenniük.

ˇ    Virág és jellegzetes helyi tárgyakból álló dekoráció ajánlott.

ˇ    Épületen kívül jól látható helyen ki kell függeszteni a borút minősítési kerámia védjegytáblát.

ˇ    Meg kell határozni és a vendég rendelkezésére bocsátani a vendégfogadás jellemzőit (pl. előzetes bejelentés igénye, nyelvhasználat) és a szolgáltatás(ok) tarifáit.

IV. Információátadás

A minősített vállalkozóknak be kell kapcsolódniuk a Borúti információs rendszerbe.

A vendéglátónak felkészültnek kell lennie az információadásra a helyi látnivalókról, a többi turisztikai szolgáltatásról, a gasztronómiáról, a helyi termékekről, a vidék borkultúrájáról.

V. Borkóstolás és borértékesítés

Csak minősített (Nébih által bevizsgált, engedélyezett) borok forgalmazása lehetséges.

ˇ    A kínált borok 80%-nak helyi borvidéki termékeknek kell lennie.

ˇ    A kóstolás végén a vásárlást nem lehet kötelezővé tenni.

ˇ    A kóstoló poharak talpas üvegpoharak legyenek és tökéletes tisztaságúak.

ˇ    A bort az ideális hőmérsékleten kell kínálni.

ˇ    Borértékesítő helyen az árlistát a vendég rendelkezésére kell bocsátani.

ˇ    A kiállított és kínált borokról írásos tájékoztatóval kell rendelkezni.

ˇ    Saját termelésű borral nem rendelkező vendéglátók csak palackos bort kínálhatnak és értékesíthetnek. Folyó bor eladása csak saját termelésű borból lehetséges.